La metamorfosi en 4 passos
La metamorfosis en 4 pasos
The metamorphosis in 4 steps
Si vols que convertim la teva peça de roba en un animal fenomenal i que escrivim i il·lustrem la seva història, contacta amb nosaltres i t’enviarem per e-mail els passos a seguir.
Si quieres que convirtamos tu prenda en un animal fenomenal y que escribamos e ilustremos su historia, contacta con nosotros y te indicaremos por e-mail los pasos a seguir.
If you want us to convert your garment into a phenomenal animal and to write and draw his story contact us and we will send you an e-mail with the following steps.
1. Escull la peça de roba / Escoge la prenda / Choose the garment
2. Envia-la a Vabau / Envíala a Vabau / Send it to Vabau
3. La transformarem en animal fenomenal / La transformaremos en animal fenomenal / We'll transform it into phenomenal animal
4. Escriurem i il·lustrarem la seva història / Escribiremos e ilustraremos su historia / We'll write and draw its story
Vabau /
T +34 616 193 450 /
Vilagelans, 2 08510
Roda de Ter (Barcelona) /
info@vabau.com
Facebook /
Youtube /
Blog /
Pinterest
Notes legals /
Crèdits